Proces Crematie

Na het overlijden van een dierbare zult u de uitvaart moeten regelen. Hierbij kunt u de hulp van een uitvaartbegeleider goed gebruiken want er komt opeens heel veel op u af terwijl u volop in het rouwproces zit. De uitvaartbegeleider zal u door de te maken stappen heen loodsen en u alles uitleggen waar dat nodig is. De uitvaartbegeleider zal u ook het proces van de crematie uitleggen en samen met u de uitvaart plannen op een wijze die recht doet aan uw wensen en aan de overledene.

De crematie van de overledenen in Nederland nog niet zo heel erg lang mogelijk. In de verre historie was het verbranden van de overledenen heel gebruikelijk, als in de bronstijd die duurde van 1500 tot 400 voor Christus, was het gewoon om de overledenen te verbranden. Tot jaren later werd dit gedaan tot de Romeinen er mee ophielden omdat er een schaarste was aan brandhout, dat was het moment dat men de overleden begon te begraven. Tot op de dag van vandaag zijn er culturen voor wie de lijkverbranding de gewoonste zaak van de wereld is, bij de Hindoestanen is dit bijvoorbeeld een belangrijke cultuur. Het begraven van de overledenen werd door het christendom als vaste methode aanvaard en daarmee was er vanwege de invloed van het christendom geen kans op de mogelijkheid tot crematie. Ne het midden van de negentiende eeuw pleitten medici in diverse landen voor crematie vanwege de vaak onhygiënische omstandigheden om de kerkhoven. In 1874 de Vereeniging tot invoering der lijkverbranding in Nederland opgericht. Het duurde tot 1914 tot de eerste crematie plaats vond ook al was dat nog niet legaal in Nederland. Het crematie proces is pas in 1955 officieel in de wet vastgelegd en was daarmee legaal. Uiteindelijk duurde het nog tot 1995 tot het proces van crematie gelijkgesteld was aan het begraven. Er zijn steeds meet mensen die voor het cremeren kiezen en in 2003 was het aantal mensen dat voor het proces van crematie koos voor de eerste keer hogen dan het aantal mensen dat zich liet begraven.

In de moderne historie van het cremeren is de werking van de crematie niet veel veranderd. Na de uitvaartdienst of de uitvaart plechtigheid wordt de kist met het lichaam van de overledene in een speciale verbrandingsoven geplaatst om daar op zeer hoge temperaturen verbrand te worden. Het crematie proces duurt ongeveer één tot anderhalf uur waarbij de kist en het lichaam volledig verbrand wordt. Voordat de kist en het lichaam in de verbrandingsoven ingevoerd wordt zal een medewerker van het crematorium een laatste identificatie plaats en worden een aantal papieren gecontroleerd. Als dit in orde is zal een vuurvast steentje met daarop een uniek nummer op de kist worden aangebracht.

Dit nummer is na het ruimen van de as herkenbaar en zal ook in de asbus gestopt worden terwijl dit nummer op de asbus aangebracht wordt. Uit milieu overwegingen worden zoveel mogelijk metalen en plastic onderdelen van de buitenkant van de kist verwijderd voordat het proces van crematie begint. Het crematie proces is tegenwoordig geheel computer gestuurd, er hoeft geen mensenhand meer aan te pas te komen totdat het proces helemaal voltooid is. Nadat het proces van crematie helemaal voltooid is en de as is afgekoeld wordt deze geruimd. Zodra de as geruimd is wordt deze als eerste van alle metalen resten gescheiden, dit metaal wordt verwerkt door een metaal recycling bedrijf en de opbrengst hiervan wordt aan een goed doel geschonken. De van de metaalresten ontdane as wordt nadat het fijngemalen is in de asbus gestopt waarop de identificatie nummers aangebracht worden. Het crematorium bewaard de as voor minimaal een maand omdat dit per wet geregeld is. Na een maand kunt u als nabestaande de as in ontvangst nemen om dit in een urn te bewaren of uit te strooien. Voor de werking van een crematie maakt dit niet uit met dien verstande dat in het geval van een verstrooiing het vuurvaste steentje voor het vermalen uit de as verwijderd wordt. Als u de as zelf in de door u bij een urnshop aangekocht urn wilt plaatsen dan kunt u bij het urn vullen inderdaad dit vuurvaste steentje tegen komen. Maakt u zich dus geen zorgen omdat dit een onderdeel van proces van crematie is. U komt hier weliswaar niet onderuit maar dat is niet zo erg, het feit dat er een duidelijke controle plaats vindt voorkomt pijnlijke fouten waardoor een crematie daadwerkelijk het waardige afscheid van uw dierbare is dat u er van verwacht.